Лични финанси

✓ Професионални съвети и финансов коучинг за правилно и оптимално управление на личните финанси 

 

✓ Консултиране, съдействие и представителство при структуриране на необходимо банково или алтернативно кредитиране/финансиране

 

✓ Консултиране, съдействие и представителство при рефинансиране на текущи кредити или задължения

 

✓ Консултиране, съдействие и представителство при обслужването или предоговарянето на лоши вземания и задължения

 

✓ Съдействие при водене на делови преговори и сключване на сделки

 

✓ Професионални становища по конкретни казуси и сделки