Оценяване на активи

✓ Експертно оценяване на недвижими имоти от лицензирани оценители към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ)

 

✓ Специализиран дю дилиджънс на недвижими имоти и инвестиционни проекти

 

✓ Разработка на пазарни проучвания, изследвания за приложимост и пр.

 

✓ Съдействие при водене на делови преговори и сключване на сделки с недвижими имоти и инвестиционни проекти

 

✓ Съдействие при необходимост от оценка на друг тип активи (движимо имущество, финансови инструменти, цели предприятия и пр.)

 

✓ Професионални становище по конкретни казуси и сделки